April 2017!

 


FÄRDKNÄPPEN HAR FÅTT EN NY HEMSIDA OCH NY ADRESS: fardknappen.se
Ovan: Nyss blommade vintergäcken för fullt i Färdknäppens trädgård.
Kollektivhuset Färdknäppen, Fatbursgatan 29A, 118 54 Stockholm.
Tel köket 08-668 95 85. E-post:
info at fardknappen.se (klicka på länken). Länk till karta - klicka här!

2017-04-23