Sensommar i Färdknäppens trädgård!

 
 

Är du nyfiken på Färdknäppen kan du läsa mer om hur huset fungerar, om vad som är på gång och om veckans matsedel här på våra hemsidor. Vi har också länkar till aktiva grupper och till Föreningen Kollektivhus Nu. Flera startargrupper för kollektivhus finns i Stockholm och i andra delar av landet. Alla intresserade kan just nu anmäla sig till Tyresös kommande kollektivhus med inflyttning hösten 2015. Kollektivhus Nu har aktuella kontaktuppgifter till kollektivhus och bogemenskaper runt om i Sverige


I Expressen-bilagan Seniorliv den 12 mars fanns ett reportage om Färdknäppen både på förstasidan och på ett uppslag inne i bilagan (klicka på länkarna).


Senaste numret av Veteranen (2 2014) hade också ett reportage om oss!


 

Färdknäppen, ett kollektivhus för 40 +, tjugoett år ungt!


Ovan: Eftermiddagskaffe i trädgården den 3 augusti.

Kollektivhuset Färdknäppen, Fatbursgatan 29A, 118 54 Stockholm.
Tel köket 08-668 95 85. E-post
fardknappen@comhem.se. Länk till karta - klicka här!

2014-08-25